An scéala is déanaí

Freagrachtaí

  • na cláir seo a leanas de chuid an Aontais a bhainistiú: an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, gnéithe den chlár Fís 2020, na Gréasáin Tras-Eorpacha Iompair (TEN-T), Marco Paulo 2007—2013

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An clár oibre bliantúil – an líne bhuiséid do bheartais áirithe agus cláir mhaoiniúcháin sa bhliain reatha

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 391.6 KB

Teagmháil