Vastuualueet

  • hallinnoida seuraavia EU-ohjelmia: Verkkojen Eurooppa -väline, osia Horisontti 2020 -ohjelmasta, Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T), Marco Polo ohjelma 2007–2013

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Vuotuinen työohjelma – tiettyjen politiikan alojen ja rahoitusohjelmien rahoituksen kuvaus

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 391.6 KB

Yhteydenotot