Ülesanded

  • Haldab järgmisi ELi programme: Euroopa ühendamise rahastu, programmi „Horisont 2020” elemendid, üleeuroopaline transpordivõrk, Marco Polo (2007–2013)

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Iga-aastane tööprogramm – jooksva aasta konkreetse poliitikastrateegia või toetuskava eelarverida

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 391.6 KB

Kontaktandmed