Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • διαχείριση των παρακάτω προγραμμάτων της ΕΕ: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), στοιχεία του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (TEN-T), Μάρκο Πόλο 2007-2013

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας – γραμμή του προϋπολογισμού για ορισμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα το τρέχον έτος

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 391.6 KB

Επικοινωνία