Ansvarsområder

  • forvalter følgende EU-programmer: Connecting Europe-faciliteten (CEF), dele af Horisont 2020, transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Marco Polo-programmet 2007-2013

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Årligt arbejdsprogram – budgetposten for bestemte politikområder og finansieringsprogrammer for indeværende år

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 391.6 KB

Kontakt