Úkoly

  • řídit tyto programy EU: Nástroj pro propojení Evropy, určité složky programu Horizont 2020, transevropské dopravní sítě (TEN-T), program Marco Polo 2007–2013

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Roční pracovní program – rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 391.6 KB

Kontakt