Zakres obowiązków

  • zapewnianie biur dla pracowników: projekty w zakresie nieruchomości, wynajem budynków i zarządzanie nimi
  • utrzymanie i remonty budynków
  • zarządzanie przestrzenią biurową
  • zapewnianie infrastruktury społecznej i zarządzanie nią: świetlice dla dzieci i młodzieży, ośrodek edukacyjno-rekreacyjny, stołówki i restauracje
  • transport pracowników i sprzętu
  • odbiór, wysyłka i wewnętrzna dystrybucja dokumentów
  • Zarządzanie obiektami konferencyjnymi w Luksemburgu
  • dostarczanie materiałów biurowych
  • nadzorowanie zgodności z przepisami BHP:  kontrole bezpieczeństwa, zapobieganie pożarom, kontrole sanitarne

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

Kontakt