Bevoegdheden

  • gebouwen en meubilair in Luxemburg kopen, huren en beheren
  • onderhoud en reparaties aan de gebouwen
  • kantoorruimte beheren
  • sociale diensten beheren: interinstitutionele kinderopvang, kinderdagverblijf en naschoolse opvang, recreatiecentrum, restaurants en kantines
  • vervoer van personeel en apparatuur
  • post sorteren en verspreiden, interne distributie van documenten
  • conferentiezalen in Luxemburg beheren
  • kantoorbenodigdheden
  • gezondheids- en veiligheidsregels handhaven:  veiligheidscontroles, brandpreventie, inspectie van de hygiĆ«ne

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

Contact