Atbildība

  • Personāla izvietošana, nekustamā īpašuma projekti, ēku īre un apsaimniekošana.
  • Ēku uzturēšana un remonts.
  • Biroja telpu pārvalde.
  • Sociālās infrastruktūras nodrošināšana un pārvalde: starpiestāžu bērnu centrs, bērnudārzs, mācību un atpūtas centrs, restorāni un ēdnīcas.
  • Personāla un aprīkojuma transports.
  • Dokumentu saņemšana, nosūtīšana un iekšēja sadale.
  • Konferenču telpu pārvaldība Luksemburgā.
  • Kancelejas piederumi.
  • Veselības un darba drošības noteikumu ievērošana:  drošības pārbaudes, ugunsdrošības pasākumi, sanitārā kontrole.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

Kontakti