Vastuualueet

  • toimitilojen rakennushankkeet, rakennusten vuokraus ja hallinnointi
  • rakennusten huolto ja korjaus
  • toimistotilojen hallinnointi
  • sosiaalipalvelujen tarjoaminen ja hallinnointi: toimielinten yhteinen päiväkoti (CPE) ja lastentarha, koululaisten iltapäivätoiminta, henkilöstöravintolat ja ruokalat
  • henkilöstön ja laitteiden kuljetus
  • asiakirjojen vastaanotto, lähettäminen ja sisäinen jakelu
  • konferenssien järjestäminen Luxemburgissa
  • toimistotarvikkeet
  • työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien sääntöjen noudattaminen:  turvallisuustarkastukset, palontorjunta, hygieniatarkastukset

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – department strategy, objectives for 2020-2024

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 177.5 KB

Yhteydenotot