Zakres obowiązków

  • zakup i wynajem budynków i mebli biurowych oraz zarządzanie nimi
  • organizowanie przeprowadzek pracowników do innych biur i zarządzanie przestrzenią biurową
  • prowadzenie restauracji, kawiarni, sklepów, ośrodków sportowych i innej działalności
  • oferowanie usług społecznych (żłobki i świetlice)
  • zarządzanie przyjmowaniem i rozprowadzaniem listów i przesyłek pocztowych, wewnętrznym rozpowszechnianiem dokumentów oraz archiwami historycznymi
  • dostarczanie materiałów biurowych
  • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Komisji

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2016–2020

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

 

 

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 3 MB

Kontakt