Bevoegdheden

  • gebouwen en meubilair in Brussel kopen, huren en beheren
  • kantoorwissels van personeel organiseren en kantoorruimte beheren
  • restaurants, cafetaria's, winkels, sportcentra en bedrijven beheren
  • sociale diensten zoals crèches en naschoolse opvang beheren
  • post sorteren en verspreiden, interne distributie van documenten en archieven beheren
  • kantoorartikelen en printers beheren
  • zorgen voor de gezondheid en veiligheid van het personeel van de Commissie

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

 

 

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 229.5 KB

Contact