Atbildība

  • Iegādāties, īrēt un apsaimniekot ēkas un kustamo īpašumu.
  • Rīkot darbinieku pārvākšanos uz citām telpām un pārvaldīt biroju telpas.
  • Apsaimniekot restorānus, kafejnīcas, veikalus, sporta centrus u.tml.
  • Sniegt sociālos pakalpojumus, piemēram, bērnudārzu un bērnu pēcskolas aprūpes centru pakalpojumus.
  • Nodrošināt pasta pieņemšanu un sadali, dokumentu iekšējo sadali un pārvaldīt vēstures arhīvus.
  • Pārvaldīt biroja piederumus un drukāšanu.
  • Gādāt par Komisijas darbinieku veselību un drošību.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 3 MB

Kontakti