Atsakomybės sritys

  • Perka, nuomoja ir tvarko pastatus ir baldus
  • Organizuoja darbuotojų perkėlimą ir administruoja biurų patalpas
  • Rūpinasi restoranais, kavinėmis, parduotuvėmis, sporto centrais ir pan.
  • Teikia socialines paslaugas, pavyzdžiui, lopšelių ir popamokinės vaikų priežiūros
  • Rūpinasi laiškų priėmimu ir paskirstymu, dokumentų vidaus paskirstymu, istoriniais archyvais
  • Rūpinasi raštinės reikmenimis ir spausdinimu
  • Rūpinasi Komisijos darbuotojų sveikata ir sauga

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 1.1 MB

Kontaktiniai duomenys