Ülesanded

  • Ostab, rendib ja haldab hooneid ning mööblit
  • Korraldab töötajate ümberpaigutamist ja haldab kontoriruume
  • Juhib sööklate, kohvikute, kaupluste, spordikeskuste ja muude teenuseosutajate tegevust
  • Osutab sotsiaalteenuseid, nagu sõimed ja koolijärgsed lastehoiuasutused
  • Haldab posti vastuvõtmist ja kättetoimetamist, dokumentide komisjonisisest jaotamist ja ajalooarhiivi
  • Haldab kontoritarbeid ja printimist
  • Aitab tagada komisjoni töötajate hea tervise ja ohutuse

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2016–2020

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 1.1 MB

Kontaktandmed