Αρμοδιότητες

  • αγορά, ενοικίαση και διαχείριση κτιρίων και επίπλων
  • οργάνωση της αλλαγής γραφείων και διαχείριση του χώρου εργασίας του προσωπικού
  • διαχείριση εστιατορίων, καφετεριών, καταστημάτων, αθλητικών κέντρων και επιχειρήσεων
  • παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως παιδικών σταθμών και σταθμών φύλαξης μετά το σχολείο
  • διαχείριση της παραλαβής και διανομής της αλληλογραφίας, εσωτερική διανομή εγγράφων και διαχείριση ιστορικών αρχείων
  • διαχείριση προμηθειών γραφείου και εκτυπώσεων
  • διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 229.5 KB

Επικοινωνία