Aktualności

Zakres obowiązków

  • zapewnianie infrastruktury i usług, które charakteryzują się niezawodnością, są ekonomiczne i bezpieczne
  • opracowywanie systemów informatycznych i racjonalizacja procesów biznesowych
  • tworzenie nowych rozwiązań ułatwiających pracę i współpracę personelu
  • dostosowywanie inwestycji do priorytetów oraz równoważenie stosunku ryzyka do korzyści odnoszonych przez Komisję
  • wspieranie i ułatwianie współpracy, tak aby europejskie organy administracji publicznej mogły bezproblemowo współpracować w wymiarze międzynarodowym

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2016–2020

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Strategia cyfrowego miejsca pracy – zasady i cele dyrekcji służące stworzeniu nowoczesnego miejsca pracy dla pracowników Komisji

Zarządzanie w dziedzinie informatyki – ramy zarządzania usługami technologii informacyjnych Komisji oraz ich kontroli i monitorowania

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 539.7 KB

Kontakt