Jaunumi

Atbildība

  • Nodrošināt uzticamus, izmaksu ziņā efektīvus un drošus IT pakalpojumus un infrastruktūru.
  • Izveidot informācijas sistēmas un racionalizē darbības procesus.
  • Izstrādāt jaunas personāla darba un sadarbības metodes.
  • Saskaņot ieguldījumus informācijas tehnoloģijās ar darbības prioritātēm, līdzsvarojot risku ar ieguvumu Komisijai.
  • Sekmēt un atvieglot sadarbspēju, lai Eiropas valstu pārvaldes iestādes varētu netraucēti sadarboties pāri valstu robežām.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – department strategy, objectives for 2020-2024

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Digitālas darbavietas stratēģija, kurā izklāstīti ģenerāldirektorāta principi un mērķi saistībā ar modernas darbavietas nodrošināšanu Komisijas darbiniekiem.

Informācijas tehnoloģiju pārvaldība — satvars informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldībai, kontrolei un uzraudzībai Komisijā.

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 215.5 KB

Kontakti