Aktualno

Odgovornosti

  • pružanje pouzdane, troškovno učinkovite i sigurne informatičke infrastrukture i usluga
  • osiguranje informacijskih sustava i racionalizacija poslovnih procesa
  • stvaranje novih načina rada i suradnje osoblja
  • usklađivanje ulaganja u informacijsku tehnologiju i poslovnih prioriteta, balansiranje rizika i poslovne vrijednosti za Komisiju
  • promicanje i olakšavanje interoperabilnosti kako bi europske javne uprave mogle prekogranično surađivati bez poteškoća

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Strategija za digitalna radna mjesta, u kojoj se navode načela službe i ciljevi za modernija radna mjesta za osoblje Komisije

Upravljanje IT-om, okvir za upravljanje službama Komisije za informacijske tehnologije te njihovo praćenje i nadzor

Vodstvo i organizacija

PreuzimanjePDF - 216.8 KB

Kontakt