Odgovornosti

Glavna uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu razvija i provodi politiku Komisije u području:

Od deset političkih prioriteta Komisije Glavna uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu pridonosi sljedećim područjima: 

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – strategija odjela, ciljevi za razdoblje od 2016. do 2020.

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Vodstvo i organizacija

Kontakt