Ansvarsområden

  • Se till att personalen på ett effektivt sätt kan bidra till kommissionens politik och mål.
  • Sköta alla personalfrågor – från rekrytering till pensionering och därefter.
  • Främja de anställdas hälsa och kompetensutveckling.
  • Garantera säkerhet och skydd för personal, egendom, verksamhet och information.
  • Fastställa tillämpningsbestämmelser för tjänsteföreskrifterna.
  • Följa principerna om icke-diskriminering och lika möjligheter.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2016–2020

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 2.5 MB

Kontakt