Ansvarsområden

  • Se till att personalen på ett effektivt sätt kan bidra till kommissionens politik och mål.
  • Sköta alla personalfrågor – från rekrytering till pensionering och därefter.
  • Främja de anställdas hälsa och kompetensutveckling.
  • Garantera säkerhet och skydd för personal, egendom, verksamhet och information.
  • Fastställa tillämpningsbestämmelser för tjänsteföreskrifterna.
  • Följa principerna om icke-diskriminering och lika möjligheter.

Plans and reports

Förvaltningsplan som beskriver mål, verksamhet och resurser i detalj

Verksamhetsrapport över årets resultat, initiativ och använda resurser

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 2.5 MB

Kontakt