Úlohy

  • umožňujú účinné využívanie ľudských zdrojov, čím optimalizujú ich prínos k stratégii Komisie
  • poskytujú služby zamestnancom v oblasti ľudských zdrojov od náboru cez kariérny rast až po odchod do dôchodku
  • ponúkajú aktívnym zamestnancom opatrenia v oblasti zdravia, sociálnej starostlivosti a vzdelávania
  • zaisťujú bezpečnosť a ochranu personálu, majetku, činností a informácií
  • stanovujú pravidlá na vykonávanie služobného poriadku
  • rešpektujú zásady nediskriminácie a rovnakých príležitostí

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

StiahnuťPDF - 277 KB

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 2.7 MB

Kontaktné údaje