Zakres obowiązków

  • zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i optymalizacja ich wkładu w realizację strategii Komisji
  • świadczenie usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, od rekrutacji po przejście na emeryturę i późniejszy etap
  • propagowanie dobrej kondycji zdrowotnej i dokształcania się wśród pracowników czynnych zawodowo
  • dbanie o bezpieczeństwo personelu, ochronę mienia instytucji i jej działalności oraz zabezpieczanie informacji
  • ustanawianie zasad umożliwiających wdrażanie regulaminu pracowniczego
  • czuwanie nad przestrzeganiem zasad niedyskryminacji i równych szans

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2016–2020

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

PobierzPDF - 9.3 MB
 

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 3.1 MB

Kontakt