Bevoegdheden

  • de personele middelen optimaal inzetten voor de strategie van de Commissie
  • HR-diensten leveren van aanwerving tot pensionering en daarna
  • gezondheidszorg en opleidingen voor personeel in actieve dienst organiseren
  • zorgen voor de veiligheid en bescherming van personeel, bezittingen, activiteiten en informatie
  • regels vastleggen voor de toepassing van het Statuut
  • de beginselen van non-discriminatie en gelijke kansen handhaven

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – strategie van dit departement en doelstellingen voor 2016-2020

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 2.5 MB

Contact