Bevoegdheden

  • de personele middelen optimaal inzetten voor de strategie van de Commissie
  • HR-diensten leveren van aanwerving tot pensionering en daarna
  • gezondheidszorg en opleidingen voor personeel in actieve dienst organiseren
  • zorgen voor de veiligheid en bescherming van personeel, bezittingen, activiteiten en informatie
  • regels vastleggen voor de toepassing van het Statuut
  • de beginselen van non-discriminatie en gelijke kansen handhaven

Plans and reports

Beheersplan: doelstellingen, werkzaamheden en middelen

Jaarverslag: initiatieven, resultaten en ingezette middelen van het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 2.5 MB

Contact