Atbildība

  • Gādāt, ka cilvēkresursi tiek izmantoti efektīvi, optimizējot to ieguldījumu Komisijas stratēģijā.
  • Sniegt cilvēkresursu pakalpojumus no darbā pieņemšanas brīža līdz aiziešanai pensijā un turpmāk.
  • Nodrošināt personālam domātus veselību popularizējošus un izglītojošus pasākumus.
  • Nodrošināt darbinieku, īpašuma, darbību un informācijas drošumu, drošību un aizsardzību.
  • Ieviest Civildienesta noteikumu īstenošanas kārtību.
  • Ievērot nediskriminēšanas un vienādu iespēju principus.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

LejupielādētPDF - 8.6 MB
 

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 3.1 MB

Kontakti