Felelősségi területek

  • lehetővé teszi a humánerőforrások hatékony felhasználást, és optimalizálja ezeknek az erőforrásoknak a Bizottság stratégiájának megvalósításában játszott szerepét
  • humánerőforrás-szolgáltatásokat nyújt az alkalmazottak szakmai előmenetelének teljes időszaka során, felvételüktől a nyugdíjba vonulásukig
  • előmozdítja az aktív személyi állomány egészségét, jólétét és oktatását szolgáló intézkedéseket
  • gondoskodik a biztonságról és a védelemről a Bizottság személyi állománya és tulajdona, valamint a bizottsági tevékenységek és információk tekintetében
  • szabályokat fektet le a személyi szabályzat végrehajtására vonatkozóan
  • támogatja a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség elvének érvényesülését

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – department strategy, objectives for 2020-2024

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

LetöltésPDF - 236.2 KB
LetöltésPDF - 730.4 KB
LetöltésPDF - 233 KB
LetöltésPDF - 277 KB

Vezetés és szervezeti felépítés

LetöltésPDF - 448.1 KB

Elérhetőségek