Vastuualueet

  • mahdollistaa henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö komission strategiaa palvelevalla tavalla
  • tarjota henkilöstöpalveluja rekrytoinnista alkaen koko uran ajaksi ja sen jälkeen
  • edistää palveluksessa olevan henkilöstön terveyttä ja koulutusta
  • varmistaa henkilöstön, omaisuuden, toiminnan ja tietojen turvallisuus ja suojelu
  • laatia henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosäännöt
  • vaalia syrjimättömyyden ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita

Plans and reports

Toimintasuunnitelma: tavoitteet, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus: toteutetut toimet ja aloitteet sekä käytetyt resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 2.5 MB

Yhteydenotot