Vastuualueet

  • mahdollistaa henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö komission strategiaa palvelevalla tavalla
  • tarjota henkilöstöpalveluja rekrytoinnista alkaen koko uran ajaksi ja sen jälkeen
  • edistää palveluksessa olevan henkilöstön terveyttä ja koulutusta
  • varmistaa henkilöstön, omaisuuden, toiminnan ja tietojen turvallisuus ja suojelu
  • laatia henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosäännöt
  • vaalia syrjimättömyyden ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – yksikön strategia ja tavoitteet vuosiksi 2016–2020

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 2.5 MB

Yhteydenotot