Vastuualueet

  • mahdollistaa henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö komission strategiaa palvelevalla tavalla
  • tarjota henkilöstöpalveluja rekrytoinnista alkaen koko urakehitystä ja eläköitymistä varten
  • edistää palveluksessa olevan henkilöstön terveyttä, hyvinvointia ja koulutusta
  • varmistaa henkilöstön, omaisuuden, toiminnan ja tietojen turvallisuus ja suojelu
  • laatia henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosäännöt
  • vaalia syrjimättömyyden ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – department strategy, objectives for 2020-2024

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

LataaPDF - 236.2 KB
LataaPDF - 730.4 KB
LataaPDF - 233 KB
LataaPDF - 277 KB

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 448.1 KB

Yhteydenotot