Ansvarsområder

  • gøre det muligt at bruge menneskelige ressourcer effektivt, så de bidrager mest muligt til Kommissionens strategi
  • levere HR-tjenesteydelser lige fra ansættelse til pensionering og derudover
  • tage sundhedsfremmende og uddannelsesmæssige initiativer for at sikre aktive medarbejdere
  • sørge for sikkerhed for og beskyttelse af medarbejdere, ejendomme, aktiviteter og information
  • fastsætte regler for anvendelsen af personalevedtægten
  • fremme overholdelsen af principperne om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder

Planer og rapporter

Strategisk plan – afdelingens strategi og mål for perioden 2016-2020

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelsesplan med detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer

Aktivitetsrapport, der viser resultater, initiativer og anvendte ressourcer i løbet af året

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 2.5 MB

Kontakt