Отговорности

 • дава възможност за ефективно използване на човешките ресурси и за оптимизиране на техния принос към стратегията на Комисията
 • оказва услуги в областта на човешките ресурси — от наемане на персонал до пенсиониране
 • насърчава мерки в областта на здравето, благосъстоянието и образованието за активно заетия персонал
 • гарантира безопасността, сигурността и защитата на персонала, имуществото, дейностите и информацията
 • определя правилата за прилагане на правилника за длъжностните лица
 • отстоява принципите на недискриминация и равни възможности

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

СвалиPDF - 233 KB
СвалиPDF - 277 KB

Ръководство и организация

 • A picture of Commissioner Johannes Hahn
  Комисар
 • Gertrud Ingestad
  Генерален директор
 • Henk Post
  Специален съветник Специален съветник Специален съветник
СвалиPDF - 621.4 KB

Контакт