Atsakomybės sritys

  • Rūpinasi archyvų perkėlimu, laikymu, tvarkymu ir naudojimusi
  • Atsižvelgdama į dokumentų istorinę, teisinę ir administracinę vertę, atrenka tuos, kurie bus saugomi visą laiką
  • Naikina dokumentų slaptumą, kad jais būtų galima naudotis
  • Perduoda dokumentų originalus Europos universitetiniam institutui ilgalaikiam saugojimui
  • Senesnius kaip 30 metų dokumentus pateikia viešoje skaitykloje
  • Suteikia naudotojams paieškos priemonių

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 1.1 MB

Kontaktiniai duomenys