Responsabilități

Misiunea Autorității de pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA) este de a preveni, detecta și răspunde rapid la urgențele sanitare.

Creată în urma pandemiei de COVID-19, HERA va anticipa amenințări și potențiale crize sanitare, prin colectarea de informații și prin consolidarea capacităților de răspuns necesare.

Atunci când survine o situație de urgență, HERA va asigura dezvoltarea, producerea și distribuirea de medicamente, de vaccinuri și de alte contramăsuri medicale – cum ar fi mănuși și măști – care au lipsit adesea în prima fază a răspunsului la pandemia de COVID-19.

HERA este un pilon esențial al uniunii europene a sănătății anunțate de președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii din 2021 și va completa o lacună în ceea ce privește răspunsul și pregătirea UE pentru situații de urgență sanitară.

HERA a fost lansată ca nouă direcție generală a Comisiei Europene în data de 16 septembrie 2021.

HERA pune în aplicare politicile Comisiei legate de:

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Conducere și organizare

Contact