Отговорности

Мисията на Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) е да предотвратява, открива и реагира бързо на извънредни ситуации, свързани със здравето.

Благодарение на HERA, създаден в резултат от пандемията от COVID-19, ще можем да предвиждаме заплахи и потенциални здравни кризи чрез събиране на данни и изграждане на необходимия капацитет за реакция.

Когато се озовем в извънредна ситуация, HERA ще подсигури разработването, производството и разпространението на лекарства, ваксини и други медицински мерки за противодействие (например ръкавици и маски), за които имаше най-остър недостиг в началото на пандемията от COVID-19.

HERA е основен стълб на Европейския здравен съюз, обявен от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза за 2021 г. Този орган запълва празнина в реакцията и готовността на ЕС при извънредни здравни ситуации.

HERA стартира като нова генерална дирекция на Европейската комисия на 16 септември 2021 г.

HERA провежда политиките на Комисията, свързани с:

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Ръководство и организация

Контакт