Pristojnosti

Naši cilji

Naš namen je Evropo narediti bolj zdravo in varnejšo. Naša naloga je varovanje zdravja državljank in državljanov in spremljanje njihove hrane, ki mora biti varna.

Prizadevamo si

Naše delo

Naše cilje bomo dosegli, tako da bomo spremljali, poslušali vaših pomisleke in ukrepali.

Spremljanje

Ko EU sprejme predpise in politike o varnosti hrane in javnem zdravju, nacionalni, regionalni in lokalni organi prevzamejo njihovo izvajanje. Zagotoviti morajo, da pristojni organi, podjetja, proizvajalci in proizvajalci živil spoštujejo pravila. Naša naloga je med drugim, da preverimo, ali se predpisi res izvajajo.

Upoštevanje mnenj

Ko oblikujemo politike, želimo s posvetovanjem prisluhniti vsem zainteresiranim stranem. Med drugim upoštevamo s tem povezane politike EU na področju trgovine, konkurenčnosti in okolja ter pomisleke deležnikov.

Ukrepanje

Kadar je potrebno ukrepanje EU, predlagamo zakone in podpiramo projekte. Nacionalne in regionalne organe tudi podpiramo na področjih, na katerih je ukrepanje primernejše na njihovi ravni.

Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane pripravlja in izvaja politiko Evropske komisije na področju:

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – department strategy, objectives for 2020-2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 605.1 KB

Kontakt