Zakres obowiązków

Nasze cele

Chcemy, aby Europa była zdrowszym i bezpieczniejszym kontynentem. Naszym zadaniem jest ochrona zdrowia obywateli i monitorowanie bezpieczeństwa żywności.

Nasze cele to:

Czym się zajmujemy

Realizujemy nasze cele, monitorując sytuację, słuchając głosu społeczeństwa i podejmując odpowiednie działania.

Monitorujemy

Po przyjęciu przez UE przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego, ich wdrażaniem zajmują się władze krajowe, regionalne i lokalne. Muszą one dopilnować, aby odpowiedzialne organy, przedsiębiorstwa i producenci żywności przestrzegali tych przepisów. Do naszych zadań należy kontrolowanie, jak taki nadzór przebiega w praktyce.

Słuchamy

Kształtując politykę, chcemy wysłuchać wszystkich zainteresowanych stron w drodze konsultacji. Bierzemy pod uwagę również inne obszary polityki UE (np. w dziedzinie handlu, konkurencyjności i ochrony środowiska) oraz obawy zgłaszane przez zainteresowane strony.

Działamy

Jeżeli potrzebne jest działanie na szczeblu UE, proponujemy przepisy i wspieramy projekty. Równocześnie wspieramy władze krajowe i regionalne w obszarach, w których to one mogą lepiej podjąć konkretne kroki.

DG SANTE opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 607.1 KB

Kontakt