Nieuws

Bevoegdheden

DG SANTE zorgt voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering betreffende:

DG SANTE draagt bij aan de volgende beleidsprioriteiten van de Commissie:

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – strategie van dit departement en doelstellingen voor 2016-2020

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 425.6 KB

Contact