Bevoegdheden

Onze doelstellingen

Wij willen van Europa een gezondere en veiligere plek maken. Onze taak is de gezondheid van de burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat hun voedsel veilig is.

Daarom proberen we:

Wat doen wij?

Wij kunnen onze doelstellingen verwezenlijken door toezicht te houden, naar u te luisteren en initiatieven te nemen.

Toezicht

De EU bepaalt de regels en het beleid voor voedselveiligheid en volksgezondheid, maar het is aan de nationale, regionale en lokale overheden om de regels toe te passen. Zij moeten ervoor zorgen dat de bevoegde overheidsorganen en bedrijven, fabrikanten en voedselproducenten zich aan de regels houden. Een van onze taken is om na te gaan of dit ook werkelijk gebeurt.

Luisteren

Wanneer we beleid bepalen, vragen we alle belanghebbende partijen om hun mening. Zo kunnen we rekening houden met ander EU-beleid op het gebied van handel, concurrentievermogen en milieu, en met de wensen van belanghebbenden.

Initiatieven nemen

Als er maatregelen van de EU nodig zijn, stellen we wetgeving voor en ondersteunen we projecten. Op gebieden waar de nationale en regionale overheden dit beter kunnen, helpen we hen daarbij.

DG SANTE zorgt voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering betreffende:

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 605.1 KB

Contact