Felelősségi területek

Céljaink

Azon dolgozunk, hogy az európai polgárok egészségesebb és biztonságosabb környezetben élhessenek. Védelmezzük a polgárok egészségét, és gondoskodunk arról, hogy az asztalukra biztonságos élelmiszerek kerüljenek.

Arra törekszünk, hogy:

Tevékenységünk

Céljaink elérése érdekében nyomon követjük a jogszabályok és szakpolitikai intézkedések végrehajtását, odafigyelünk a polgárok által jelzett problémákra, és meghozzuk a szükséges intézkedéseket.

Nyomon követés

Azután, hogy az EU jogszabályokat és szakpolitikákat fogadott el az élelmiszer-biztonság és a népegészség területén, a tagállami, regionális és helyi kormányzatokra hárul a kötelezettség, hogy azokat végrehajtsák. Gondoskodniuk kell arról, hogy az illetékes hatóságok, vállalatok, gyártók és élelmiszer-termelők betartsák a szabályokat. Főigazgatóságunk feladata ellenőrizni, hogy erre ténylegesen sor kerül-e.

Odafigyelés

Szakpolitikai munkánk során minden érdekelt fél véleményét meg kívánjuk ismerni, ezért konzultációt folytatunk velük. Figyelembe vesszük a rokon szakpolitikai területeken – pl. a kereskedelem, a versenyképesség és a környezetvédelem terén – hozott intézkedéseket, és tekintetbe vesszük az érdekelt felek által megfogalmazott aggályokat is.

Cselekvés

Ha szükség van uniós szintű fellépésre, jogszabályjavaslatokat terjesztünk elő, és támogatjuk a hasznos projektek megvalósítását. Ha pedig tagállami vagy regionális szinten észszerű intézkedni, segítséget nyújtunk az illetékes hatóságok munkájához.

Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság bizottsági szakpolitikákat alakít ki és hajt végre az alábbi területeken:

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – department strategy, objectives for 2020-2024

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

LetöltésPDF - 607.1 KB

Elérhetőségek