Odgovornosti

Naši ciljevi

Namjera nam je Europu učiniti zdravijom i sigurnijom. Želimo zaštititi zdravlje građana i pratiti kvalitetu hrane koju konzumiraju kako bismo zajamčili njezinu sigurnost.

Cilj nam je:

Što radimo

Kako bismo ostvarili svoje ciljeve, pratimo stanje na terenu, slušamo vaše komentare i poduzimamo potrebne mjere.

Pratimo

Kada EU donese propise i politike o sigurnosti hrane i javnom zdravlju, tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti moraju ih primjenjivati. Moraju se pobrinuti da se nadležna tijela, poduzeća, proizvođači i uzgajivači hrane pridržavaju pravila, a jedan je od naših zadataka provjeravati je li to zaista tako.

Slušamo

Pri izradi politika želimo prikupiti komentare svih zainteresiranih strana putem savjetovanja. Tako, primjerice, uzimamo u obzir povezane politike EU-a, među ostalim u području trgovine, tržišnog natjecanja i okoliša, te mišljenja dionika.

Djelujemo

Kada je potrebno djelovati na razini EU-a, predlažemo propise i podupiremo projekte. Podupiremo i nacionalna i regionalna tijela ako ona mogu korisnije djelovati.

Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane razvija i provodi politiku Komisije u području:

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Vodstvo i organizacija

PreuzimanjePDF - 607.1 KB

Kontakt