An scéala is déanaí

Freagrachtaí

Is é AS SANTE a fhorbraíonn agus a chuireann i gcrích beartais an Choimisiúin maidir le:

Cuireann AS SANTE leis na gnéithe seo de 10 dtosaíocht pholaitiúla an Choimisiúin:

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – straitéis agus cuspóirí na roinne don tréimhse 2016–2020

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 426.2 KB

Teagmháil