Ansvarsområder

Vores mål

Vi ønsker at gøre Europa til et sundere og sikrere sted. Det er vores opgave at beskytte borgernes helbred og holde øje med, at fødevarerne er sikre.

Vi arbejder på at

Hvad vi gør

Vi vil nå vores mål ved at overvåge, lytte til borgernes bekymringer og tage initiativer.

Overvågning

Når EU har vedtaget love om fødevaresikkerhed, produktsikkerhed og sundhed, er det de nationale, regionale og lokale myndigheder, der skal gennemføre dem. De skal sørge for, at de ansvarlige organer, virksomhederne og fødevareproducenterne overholder reglerne. En del af GD for Sundhed og Fødevaresikkerheds arbejde er at kontrollere, at det faktisk sker.

Vi lytter

Når vi udarbejder politikker, ønsker vi at høre fra alle interesserede parter gennem høringer. Vi ser bl.a. på relaterede EU-politikker for handel, konkurrenceevne og miljø og på det, der optager interessenterne.

Vi tager initiativer

Hvis der er behov for, at EU handler, foreslår vi love og støtter projekter. Hvis det er de nationale og regionale myndigheder, der bedst kan handle på et område, støtter vi dem i det.

GD SANTE udvikler og gennemfører Kommissionens politikker for:

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 607.1 KB

Kontakt