Novinky

Úkoly

GŘ SANTE vytváří a provádí politiky Komise týkající se:

Z 10 politických priorit Komise přispívá GŘ SANTE k těmto prioritám:

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 375.8 KB

Kontakt