Responsabilități

Serviciul Instrumente de Politică Externă:

  • asigură primul răspuns la nevoile și oportunitățile în materie de politică externă
  • ajută țările care se confruntă cu crize și contribuie la menținerea păcii și a securității
  • observă alegeri, sprijină democrația, demnitatea umană și statul de drept în întreaga lume
  • creează alianțe și mobilizează influența UE în lume
  • caută să împiedice comerțul cu diamante de război și cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală sau tortura
  • caută soluții la amenințările la adresa securității internaționale, prin Instrumentul european pentru pace

 

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

 

 

Conducere și organizare

Contact