Zakres obowiązków

  • zapewnienie właściwego wykorzystania funduszy UE w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
  • wspieranie krajów w sytuacjach kryzysowych
  • finansowanie oraz prowadzenie działań w krajach o znaczeniu strategicznym dla UE
  • wzmocnienie stosunków UE z 17 krajami i terytoriami uprzemysłowionymi
  • obserwowanie wyborów w krajach spoza UE
  • wdrażanie sankcji nałożonych przez UE
  • monitorowanie handlu diamentami (proces Kimberley)
  • zwalczanie handlu towarami wykorzystywanymi do wykonywania kary śmierci lub tortur

 

Komisja wyznaczyła 10 priorytetów politycznych. Instrumenty polityki zagranicznej służą realizacji następujących priorytetów:

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

 

 

Kierownictwo i organizacja

Kontakt