Bevoegdheden

  • goed gebruik van EU-middelen voor buitenlands beleid en veiligheid
  • ondersteuning van landen tijdens crisissen
  • financiering en uitvoering van activiteiten in landen die voor de EU van strategisch belang zijn
  • versterking van de band tussen de EU en 17 geïndustrialiseerde landen en gebieden
  • toezicht op verkiezingen in landen buiten de EU
  • toepassing van EU-sancties
  • toezicht op de diamanthandel (Kimberley-proces)
  • bestrijding van de handel in goederen die gebruikt worden voor doodstraffen of martelingen

 

De dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid draagt bij aan de volgende beleidsprioriteiten van de Commissie:

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

 

 

Leiding en organisatie

Contact