Atbildība

  • Nodrošināt ES ārpolitikai un drošībai atvēlēto līdzekļu pienācīgu izmantošanu.
  • Atbalstīt valstis krīzes brīdī.
  • Finansēt un īstenot darbības valstīs, kuras ietilpst ES stratēģisko interešu lokā.
  • Nostiprināt ES attiecības ar 17 rūpnieciski attīstītajām valstīm un teritorijām.
  • Novērot vēlēšanas ārpussavienības valstīs.
  • Piemērot ES noteiktās sankcijas.
  • Pārraudzīt dimantu tirdzniecību (Kimberli process).
  • Cīnīties pret nāvessoda izpildīšanā un spīdzināšanā izmantotu priekšmetu tirdzniecību.

 

No Komisijas 10 politiskajām prioritātēm FPI palīdz īstenot šīs:

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

 

 

Vadība un organizācija

Kontakti