Atsakomybės sritys

  • Užtikrina tinkamą ES lėšų naudojimą užsienio politikos ir saugumo srityje
  • Remia krizes išgyvenančias šalis
  • Finansuoja ir vykdo veiklą ES strategiškai svarbiose šalyse
  • Puoselėja ES santykius su 17 pramoninių šalių ir teritorijų
  • Stebi rinkimus ES nepriklausančiose šalyse
  • Užtikrina ES sankcijų vykdymą
  • Stebi deimantų prekybą (Kimberley procesas)
  • Kovoja su prekyba prekėmis, naudojamomis mirties bausmei vykdyti arba kankinimui

 

Užsienio politikos priemonių tarnyba padeda įgyvendinti šiuos iš Komisijos 10 politinių prioritetų:

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

 

 

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys