Vastuualueet

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon tehtäviä ovat:

  • reagoida ensimmäisenä ulkopoliittisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin
  • auttaa maita selviytymään kriiseistä ja ylläpitämään rauhaa ja turvallisuutta
  • tarkkailla vaaleja ja tukea demokratiaa, ihmisarvoa ja oikeusvaltioperiaatetta kaikkialla maailmassa
  • luoda liittoutumia ja lisätä EU:n vaikutusvaltaa maailmassa
  • torjua konfliktitimanttien ja kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon tai kidutukseen käytettävien tavaroiden kauppaa
  • torjua kansainväliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia Euroopan rauhanrahaston avulla

 

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

 

 

Johto ja organisaatio

Yhteydenotot