Ülesanded

  • Tagab välispoliitika ja julgeoleku jaoks eraldatud ELi vahendite nõuetekohase kasutamise
  • Toetab kriisis olevaid riike
  • Rahastab ja korraldab tegevust riikides, mille puhul ELil on strateegilised huvid
  • Hõlbustab ELi suhteid 17 tööstusriigi ja -piirkonnaga
  • Vaatleb kolmandates riikides toimuvaid valimisi
  • Rakendab ELi sanktsioone
  • Jälgib teemantikaubandust (Kimberley protsess)
  • Takistab kauplemist selliste kaupadega, mida kasutatakse surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks

 

Komisjoni 10 poliitilisest prioriteedist annavad välispoliitika vahendid oma panuse järgmistesse:

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

 

 

Juhtkond ja struktuur

Kontaktandmed