Ülesanded

Välispoliitika vahendite talituse ülesanne on:

  • reageerida esimesena välispoliitilistele vajadustele ja võimalustele;
  • aidata riikidel toime tulla kriisidega ning säilitada rahu, julgeolek ja avalik kord;
  • vaadelda valimisi, toetada demokraatiat ja inimväärikust ning õigusriiki kogu maailmas;
  • luua liite ja võimendada ELi mõju maailmas;
  • tõkestada kauplemist konfliktiteemantidega ja kaupadega, mida võidakse kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks;
  • tegeleda rahvusvahelist julgeolekut ähvardavate ohtudega Euroopa rahutagamisrahastu kaudu.

 

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

 

 

Juhtkond ja struktuur

Kontaktandmed