Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Ο ρόλος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής είναι:

  • να ενεργεί και να ανταποκρίνεται πρώτη στις ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει
  • να παρέχει βοήθεια στις χώρες για την αντιμετώπιση κρίσεων και τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας
  • να παρακολουθεί εκλογές και να στηρίζει τη δημοκρατία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το κράτος δικαίου παγκοσμίως
  • να οικοδομεί συμμαχίες και να αξιοποιεί την επιρροή της ΕΕ στον κόσμο
  • να εμποδίζει το εμπόριο διαμαντιών πολέμου και αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια
  • να αντιμετωπίζει τις απειλές για τη διεθνή ασφάλεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη.

 

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

 

 

Διοίκηση και οργάνωση

Επικοινωνία