Ansvarsområder

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenters rolle er at:

  • reagere først på udenrigspolitiske behov og muligheder
  • hjælpe lande med at håndtere kriser og opretholde fred og sikkerhed
  • observere valg og understøtte demokrati, menneskelig værdighed og retsstatsprincippet over hele verden
  • opbygge alliancer og udnytte EU's indflydelse i verden
  • forhindre handel med konfliktdiamanter og varer, der kan anvendes til henrettelse eller tortur
  • imødegå trusler mod den internationale sikkerhed gennem den europæiske fredsfacilitet

 

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

 

 

Ledelse og organisation

  • A picture of Commissioner Josep Borrell Fontelles
    Højtstående repræsentant / Næstformand
  • Direktør / Chef for tjeneste

Kontakt