Responsabilități

DG FISMA elaborează și pune în aplicare politicile Comisiei în materie de:

Din lista celor 10 priorități de politică ale Comisiei, DG FISMA contribuie la: 

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul strategic al departamentului – department strategy, objectives for 2020-2024

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 235 KB

Contact